Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.orgonity.eu.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. Informace o dodání zboží

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka platná a zaevidovaná provozovatelem. Pokud provozovatel není schopen objednávku zajistit v přiměřeném termínu – 14 dnů, kontaktuje kupujícího. Do jednoho až dvou dnů od expedice přijde kupujícímu zásilka na jím zvolenou adresu, v případě poskytnutí mobilního čísla u objednávky, lze balík odeslat "do vlastních rukou" s upozorněním na mobil od pošty .

3. Doprava a provedení platby

Pro dopravu je používána Česká pošta. Zboží je zasíláno doporučeně, o čemž je zákazník informován elektronicky a odešle platbu nejpozději do dvou dnů po doručení zboží, na účet číslo
670100-2208726539 / 6210. Případně lze poslat zboží na dobírku, nebo je ho možné po domluvě vyzvednout osobně.

4. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.orgonity.eu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.orgonity.eu, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 Sb. odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

6. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.orgonity.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

7. Shrnutí:

Objednávku vyřídíme v nejbližším možném termínu. Pokud zboží je skladem a objednal si ho někdo před vámi a máte ho i vy v objednávce, tak vás vyrozumíme. Objednávky vyřizujeme v pořadí v jakém přicházejí.
Zkontrolujte si pořádně prosím svoji objednávku, jejím odesláním jste se zavázali k odběru zboží a dále bude brána objednávka jako kupní smlouva, kterou lze do 24h stornovat.
Každá objednávka je závazná!! Pokud si zákazník zásilku zaslanou na dobírku nevyzvedne, bude požadováno dle §544-545 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.
Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

8. Provozovatel webu, e-shopu, prodej:

Kamil Pokorný
Molákova 9
Brno 62800
IČ: 74782991 (nejsem plátce daně)

Objevení orgonu

Historie a vývoj

Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor. Uvědomil si pozorováním, že...
>> Celý článek
 

Dnešní orgonity

Dnešní podoba orgonitu

Objemný Reichův orgonový akumulátor vystřídalo univerzálnější malé provedení v podobě odlité pryskyřice a směsi kovových třísek a krystalů...
>>Celý článek
 

Použití orgonitů

Kromě dekorativního a dárkového účelu...

Orgonity čistí patogenní zóny, technická a psychosomatická pole, snižuje negativní vliv mikrovlnných a mobilních vysílačů...
>>Celý článek