Použití orgonitů


20.6.2014 Tuto stránku se chystám upřesnit novými zkušenostmi z praxe, zatím berte některé popisy s rezervou. Co se jednoznačně prokázalo, je cca 70% účinek na harmonizaci - neutralizaci škodlivého vlivu elektrosmogu, geopatogenních zón i psychosomatiky, a silná schopnost vitalizovat prostor a nabíjet čerstvou pránou.


Působení na elektrosmog

- Neutralizuje negativní působení elektromagnetického záření vysílačů a veškeré elektroniky.
     Toto technické záření, zejména v oblasti mikrovln a včetně skalárních a skrytých polí, působí velmi disharmonicky a destruktivně na strukturu buňky všeho živého. Orgonit dokáže cca 70% transformovat negativní energie na přijatelné tím, že je harmonizuje. Kam orgonit umístíte, tam bude harmonizovat okolí spoustu let bez údržby :-)

- Eliminuje působení geopatogenních zón na minimum.
     Není pravda, že by je orgonit zcela rušil, to je nesmysl. Musel by se jedině zrušit jejich zdroj v podloží. Orgonit je však velmi účinně transformuje. Nejvhodnější je, položit orgonit do negativního ohniska křížení několika zón. Orgonit toto ohnisko velmi zneutralizuje ve smyslu rozdílných vlnových délek působících disharmonicky, takže v místě původního ohniska již po několika minutách nenaměříme téměř nic, pouze velmi zanedbatelnou hodnotu intenzity původního negativního pole. Nerozptýlí však pole podzemní vody, spíše je transformuje.

- Čistí vodu, rybníky, řeky, studny a vodu podzemní.
     V tomto zkušenosti zatím sbíráme, ale informace ze zahraničí jednoznačně potvrzují již několikaleté úspěchy s využitím orgonitů do domácí studny, zahradních nádrží i bazénů. Dle našeho měření však orgonit neovlivňuje výskyt pole podzemních toků, ale jeho negativně působící charakter podobně jako u ostatních geopatogenních a technických zón. V tomto smyslu orgonit čistí pole - neukládá z něj "nečistotu" protože je jen frekvenčního charakteru a tu harmonizuje, proto orgonit "funguje" stále a není třeba jej nijak čistit ani nabíjet.

- Čištění a ochrana potravin v ledničkách
     Lednička působí kovovými stěnami jako faradayova klec, v níž se násobí elektromagnetická pole od motoru kompresoru a další elektroniky instalované pro chod lednice. Orgonit umístěný k potravinám toto prostředí čistí od vznikajícího stálého elektrosmogu, neutralizuje negativní a psychosomatická pole (stresy prodejců, zvířat před porážkou) a tak potraviny v uzavřeném prostoru orgonit čistí a vitalizuje, podporuje udržení jejich nutriční hodnoty a zvyšuje jim vibrační hodnotu.

- Čistí atmosféru od chemtrails, smogu, kyselých dešťů, jedovatého spadu všeho druhu.
     Těmto působením věnujeme podrobnější stránku, jakmile získáme konkrétnější a popsatelné zkušenosti. Evidentně, a dle více zkušeností našich přátel, orgonity v provedení s měděnými trubkami - dutinovými rezonátory nasazenými na krystal zalitý v orgonitové bázi (zvané chembuster, cloudbuster), mají několika kilometrový dosah a dokáží rozptylovat a negovat různá znečištění v atmosféře, do které je soustředěn proud živého orgonu.

- Dle zkušeností uklidňuje bouře a vichr
     (bouře a černé mraky jsou v podstatě ohromná peřina DOR - negativních destrukčních energií) Význam při uzdravení atmosféry mají také vodní plochy s ponořeným orgonitem, stromy, pod nimiž jsou umístěny orgonity... Výrazněji jsem pravdivost tohoto tvrzení zatím nepozoroval.

- Orgonit léčí a uzdravuje nejen lidi.
     Zdraví je otázkou správné funkce buněk všeho živého. Disharmonické energie, elektrosmog i patogenní zóny správnou funkci buněk narušují (rozkolísání biochemických procesů), buňka vynakládá více námahy na udržení rovnováhy pro svoji správnou činnost, čímž se více zanáší odpadními sloučeninami a nemá tolik sil je vylučovat, je oslabována a pozvolna umírá. Postupně ve velkém dochází k nemoci a pokud je živý organismus člověka, zvířete i rostlinné vegetace nadále vystavován takové trvalé disharmonické zátěži, degeneruje a pozvolna chřadne a umírá. Přiložený orgonit okamžitě, intenzivně a nepřetržitě harmonizuje všechna přítomná pole, negativní neutralizuje a přitahuje množství živé prány a očištěnou ji vrací a odráží do okolního prostoru, čímž se pobyt v blízkosti i jediného orgonitu stává podobně léčivým, jako pobyt a hluboké dýchání ve voňavém lese či na louce prosáklé čistou životní pulzující pránou a slunečním zářením.

- Transformuje destruktivní energie, čistí, vitalizuje a nabíjí tělo, domy, okolí živou energií.
     Orgonit je hodně silná pračka energií. Přitahuje všechnu, ale neutralizuje všechen disharmonický špatný charakter a transformuje na léčivou živou zdravou pránu. Do domu se doporučuje rozmístit do rohů místností, především ložnice, nebo alespoň na nejhorší kumulace patogenních zón, aby je neutralizoval. Tělo včetně aury je v blízkosti orgonitu vitalizováno a nabíjeno zdravou léčivou pránou - živou energií. Transformace a čištění probíhá i na psychosomatické úrovni (psychické a jiné zátěže, nánosy a bloky jsou rozpouštěny, protože přestávají být živeny na své nízkovibrační úrovni).

- Čistí prostory od negativních nízkých astrálních a jiných entit a forem.
     Čekárny, vlaková nádraží, putiky, zákoutí temných uliček a starých domů a sklepů, staré štoly hloubené zajatci, blázince, veřejné domy, dopravní prostředky - tam všude je větší výskyt negativních myšlenkových, astrálních a jiných forem, kde mnohdy dochází i k nepříjemným pocitům nebo projevům. Jsou to všechno těžké psychosomatické nízké energie a formy, které orgonit svým účinkem odpuzuje. Nižší a disharmonické formy, energie, entity nemohou v blízkosti orgonitu dlouho vydržet. Opět je to široké a zásadní téma k postupnému průzkumu, informace budeme doplňovat. V tomto smyslu je účinek relativní, v některých domech, kde strašilo, nepomohl ani velký orgonit - tato záležitost je složitější.

- Orgonit působí i na rostliny, které rostou rychleji a do větších výšek, rozměrů, plodnosti a zdraví.
     Díky orgonitu se rostliny mnohem lépe brání proti napadení hmyzem, plísněmi, viry. Orgonit rozptyluje případné přítomné destruktivní patogení a technická pole, díky kterým byly rostliny oslabovány. Díky tomu rostliny po umístění orgonitů do jejich blízkosti poměrně rychle reagují zjevně větším vzrůstem, kvalitou plodů, vegetace často dosáhne až dvojnásobné kvality i vzrůstu - umístit si několik orgonitů do své zahrádky, studny, domu je ideální.

- Ruší psychopatogenní zóny a pole, podpoří vztahy a rodinu.
     Projevuje se změna v náladách lidí, nastává větší uvolnění a radostnější nálada, harmonizace. Orgonit všeobecně zlepšuje a uklidňuje i "atmosféru" doma a v sociálních prostorách všeho druhu. Vysvětlení je zase to stejné: neutralizuje negativní charakter původních otisků polí ze starých událostí, mnohaletých nánosů hádek, emočních energií, tragédií v místnostech, starých pohřebiští, ale i nízkých a destruktivních vyzařování některých lidí v současnosti, stresů v kanceláři, podporuje otevřenost, kladné jednání ve smyslu tolerance a lásky obecně. Ve vztazích takto prohlubuje intenzitu a hloubku lásky, společných sdílení a prožitků, protože všemu kladnému vytváří jakoby ještě stabilnější základnu a odrazový můstek plný živého a zářivého potenciálu.

- Podporuje meditace, rozjímání, různé terapie.
     Pročištěná atmosféra a přítomné energie jiskřivé zdravé prány samozřejmě působí blahodárně na somatických i ostatních úrovních, proto i myšlenkové pochody jsou v kladném a konstruktivním smyslu podporovány a rozdíl je brzy znatelný s umístěním orgonitu do blízkosti masérského či jiného lůžka, kde se provádí léčivé terapie, práce s energiemi nebo myslí. Orgonit výrazně doplní potřebný potenciál pro léčbu. Napomáhá hlubším meditacím, člověka ukotvuje a uzemňuje.

- V kombinaci více orgonitů blízko sebe se účinek ještě umocňuje.
     Orgonit přitahuje energie ze svého okolí, i ty již očištěné svým kolegou sousedem druhým orgonitem, a ještě je tím pádem pozvedne výše. Takto navýšené je zase odráží do okolí, a jejich část ve smyslu akčního rádiusu si zase přitáhne sousední orgonit, a zase je o něco pozvedne, a tak dokola vlastně probíhá rezonance mezi dvěma a více orgonity a jejich účinek v prostoru se umocňuje přímou úměrou. Nevnímejme to jako násobek ale spíše ještě dokonalejší proces harmonizace a dobíjení přítomných energií v konstruktivním smyslu.

Naše dřívější pryskyřicové orgonity:
orgonity.eu


V přírodě existují energetické víry vystupující ze země, akupunkturní body Země.
Tyto víry jsou přirozenou součástí krajiny.
Mnoho jich je oslabených nebo ucpaných, nebo byly lidskou činností změněny tak, že mají pro okolní krajinu negativní vliv, když jej přebírají z okolí a jsou destruktivní.
Při vložení orgonitu na toto škodlivé vířící pole, které bývá široké desítky centimetrů, se vír začne zpomalovat a točit opět správným směrem, jeho charakteristika se harmonizuje do kladné podoby.

Podobně orgonit dokáže zrušit negativní energetické víry, které vznikly z extrémně negativních myšlenek nebo emocí lidí. Místa tragédií, vražd, válečných bojišť, hřbitovy, popraviště.
Citliví lidé tato místa velmi dobře vnímají a dokáží je poznat, i když nemusí vědět, co se tam vlastně stalo. A následně kladné změny s užitím orgonitu.

Orgonit posiluje vrozené psychické schopnosti. Dostává je na povrch a do vědomí.

Odpuzuje a zbavuje sil a motivace všechny negativní (predátorské) formy života, hmotné i nehmotné. Stejně jako pozitivní bytost nemůže žít v negativní energii, také negativní bytost (nižší astrálové atd) nemůže pobývat v pozitivní, je to pro ně krajně nepříjemné a bolestivé, zvlášť když je to nutí do duchovního probuzení, spojuje je to s jejich emocemi a svědomím a otevírá jejich srdce.

Některé negativní víry fungují jako vstupní brány těchto špatných bytostí do našeho světa. Vír je průtok energie mezi dvěma systémy (realitami) o rozdílné hustotě, frekvenci nebo energetickém "tlaku". Proudící energie dostane spin a tato rotace je zachována díky konstantnímu průtoku. Orgonit zastaví negativní rotaci a tím průchod zavře.
I k tomuto účelu je úspěšně používán a je během půl hodiny schopen uzavřít stovky let funkční portál. Neboli: velmi dobře likviduje psychosomatické zóny.


Těšíme se i na Vaše kreativní nápady na využití orgonitů, na Vaše zkušenosti a rady a rádi je na tento web umístíme pro poučení a radost ostatních. Děkujeme za jejich zasílání mailem.

Brouk nadšeně leze po orgonitu plném čisté prány...
Co na to příroda?

>> Objevení orgonu (z knihy W.Reicha)
>> Naše nabídka orgonitů

Objevení orgonu

Historie a vývoj

Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor. Uvědomil si pozorováním, že...
>>Celý článek
 

Historie a vývoj - Dr. Wilhelm Reich

Objevení orgonu

Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor. Uvědomil si pozorováním, že...
>>Celý článek
 

Další vývoj - Welz, Don Croft

Dnešní podoba orgonitu

Karl Hans Welz potom v 90. letech min. stol. zaměřoval své výzkumy na zdokonalení původního orgonového akumulátoru. V nové podobě místo rozměrných vrstev původního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru Hans využil kombinace směsi odlité pryskyřice...
>>Celý článek
 

Dnešní orgonity

Dnešní podoba orgonitu

Objemný Reichův orgonový akumulátor vystřídalo univerzálnější malé provedení v podobě odlité pryskyřice a směsi kovových třísek a krystalů...
>>Celý článek
 

Použití orgonitů

Kromě dekorativního a dárkového účelu...

Orgonity čistí patogenní zóny, technická a psychosomatická pole, snižuje negativní vliv mikrovlnných a mobilních vysílačů...
orgonity.eu
>>Celý článek