Feng – Shui a orgonity

Srovnání:

FENG SHUI umožňuje jako metoda harmonizovat prostředí a napomáhá přirozenému proudění životní energie především plošně ve smyslu místnosti nebo zahrady.

ORGONITY celkově harmonizují prostředí, nabíjejí jej životní pránou – orgonovou energií a také eliminují negativní vliv elektrosmogu, všech geopatogenních a psychosomatických zón.

Orgonity.eu

FENG SHUI je rozsáhlý a komplexní obor vědění o zákonitostech proudění energie v přírodě. V dnešní době si můžeme povšimnout knih o Feng – Shui a také různých závěsných spirál, skleněných mnohostěnných koulí a jiných prodávaných předmětů označených Feng – Shui. Tradice vědění starých vyspělých civilizací, nazývaného Feng – Shui, znovu ožila.

Orgonity.eu

Co tento název znamená? FENG = vítr a SHUI = voda. Vítr i voda jsou základní působící prvky, které společně tvarují zemi. Kořeny tradiční FENG SHUI sahají do staré Číny před asi 6-ti tisíci lety, kdy začalo toto umění harmonicky utvářet životní prostředí pomocí znalosti přírodních zákonitostí o pohybu (vítr) a shromažďování (voda) energie CHI (čchi) - životní prasíly v našem prostředí.

Orgonity.eu

V západním světě byly totožné principy využívány v geomantii a uplatněny ve stavitelství (obor „posvátné geometrie“) ještě v období gotiky a později již ojediněle v období baroka v díle Santiniho. Po několika stoletích zapomnění se nauka o harmonizaci prostředí opět vrací jako nedílná součást našeho života, jako jedna z možností, jak vylepšit své zdraví, podpořit vitalitu a celkově vědomě zvýšit kvalitu našeho bytí.

Podle vědění FENG SHUI je žádoucí, aby se energie v našich obytných prostorách, tj. místnostech, bytech, domech, zahradách i městech měla možnost pohybovat lehce a přirozeně jako vánek, který v přírodě kopíruje terén a tím provzdušňuje a očišťuje a jako řeka, klikatící se krajinou a tak čistí a vyživuje.

Orgonity.eu

FENG SHUI se využívá jak pro kompletní návrh umístění a orientace domu v krajině a na pozemku, uspořádání místností podle funkcí, návrh barev, materiálů, doplňků, atd., tak i pro harmonizaci již hotových staveb, bytů i pracovišť.

Orgonity.eu

K dosažení kvalitního toku energie v obytných prostorách FENG SHUI ovlivňuje uspořádání nábytku, volbu barev, materiálů a dále pracuje s řadou pomocných prostředků tam, kde již nelze měnit – vylepšit uspořádání a zařízení místností.

Orgonity.eu

FENG SHUI popisuje principy, dle kterých lze vhodně rozmístit nábytek, aby obývané prostředí bylo stále ozdravováno. Například, pokud je umístěna postel napříč místností a překáží pomyslné dráze energií mezi oknem a dveřmi místnosti, je to špatně a tento vliv se negativně promítá i na sníženou kvalitu spánku. Tělo je na buněčné úrovni stále atakováno proudem energie, kterému vlastně „překáží“ kolmo v cestě. Pokud podobně překáží kusy nábytku, nebo v místnosti nevládne harmonie ve smyslu barev, účinek je podobný: v místnosti se necítíme dobře a máme tendenci k únavě a podráždění. Takový prostor pak spíše dlouhodobě oslabuje živý buněčný organismus a nelze jej označit za zdraví prospěšný. V případě nevhodně sestaveného dětského pokoje pak tyto disharmonie spolu s působením patogenních zón, elektrosmogu, mobilních a WI-FI mikrovlnných zařízení podporují tendenci nestability zdravých pochodů organismu a vzniku alergií, oslabení imunitního systému, chronického únavového systému a dalších nežádoucích trvalejších projevů krom nesoustředěnosti, netrpělivosti, neklidu, nervozity a agresivity. Přitom stačí si uvědomit určité souvislosti přírodních zákonitostí a negativních vlivů a respektovat je a nebo neutralizovat pomocí orgonitů ve smyslu dosahování harmonie, ale také energetické čistoty prostředí.

Orgonity.eu


FENG SHUI a ORGONIT?

ORGONITové výrobky jsou využívány ve FENG SHUI jako pomocné prostředky. ORGONITy výrazně neutralizují negativní vlivy a disharmonie ve svém okolí a nabíjejí prostory živou vitální pránou. Proto nachází velmi zásadní využití i ve smyslu záměrů FENG SHUI a celkově ozdravujícího a harmonizujícího účinku na tělo i prostředí.

Orgonity.eu

FENG SHUI samo o sobě napomáhá řešit prostředí plošně, zatímco lidé se vyhýbají i horizontálním vlivům geopatogenních zón. ORGONIT je univerzální řešení. Neutralizuje špatný vliv geopatogenních zón, elektrosmog a jiné nežádoucí vlivy, a ve smyslu FENG SHUI harmonizuje a nabíjí intenzivně prostory životní vitální energií.

FENG SHUI doporučuje doplňky jako např. fontány ke zvlhčení vzduchu v místnosti a doplnění množství záporných iontů. To stejné dokáže ORGONIT: z jeho povrchu jsou emitována kvanta volných elektronů, které se ihned ve vzduchu váží na volný kyslík. Tím se vytváří velké množství potřebných záporných iontů stejně, jako to dokáží dnes moderní ionizéry.

Pokud umístíte ORGONIT přímo na povrch fontány, účinek ve smyslu nabíjení prostor vitální energií a zaplavování okolí žádoucími zápornými ionty se ještě umocní.

ORGONITy ze směsi palmového vosku a přírodních aromatických olejů příjemně provoní prostředí, jsou ekologicky šetrné, bez vedlejších účinků.
Lze je umístit tak, aby podpořily a čistily energeticky taková místa, kde se nachází křížení patogenních zón, v blízkosti se nachází WI-FI zařízení nebo venku před okny vedení vysokého napětí, na střeše mobilní vysílače.
Kdo je pečlivější i ve smyslu FENG SHUI, umístí si ORGONITy do „mrtvějších“ koutů, kudy přirozená energie nemůže proudit úplně hladce.
Při použití ORGONITů se kladné jevy projeví velmi rychle a intenzivněji než u jiných FENG SHUI pomůcek, protože škála působení ORGONITu je mnohem širší.
Kovová zavěšená spirála patří mezi nejčastější pomůcky FENG SHUI. Svým tvarem i pohybem pomáhá rozproudit a do jisté míry harmonizovat energie v místnosti. To je ale vše.
Další nejčastější pomůckou je výše zmíněná skleněná koule, srdíčko a jiné tvary s vybroušenými ploškami tvořícími mnohostěn, který odráží především světelnou energii po místnosti. Efektní je to především, když na mnohostěn svítí sluníčko.
U těchto pomůcek však nelze říci, že by neutralizovaly patogenní zóny a jiné vlivy, natož elektrosmog.
Proto lze doporučit i z hlediska FENG SHUI především ORGONIT.
ORGONIT čistí prostředí na všech úrovních, harmonizuje a nabíjí životní pránou a touto univerzálností je vyjímečný.

Pro objednání, nebo další informace, využijte >> kontakty na tomto webu.


>> Naše nabídka orgonitů pro Feng Shui
>> Úvodní stránka

Objevení orgonu

Historie a vývoj

Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor. Uvědomil si pozorováním, že...
>>Celý článek
 

Další vývoj - Welz, Don Croft

Dnešní podoba orgonitu

Karl Hans Welz potom v 90. letech min. stol. zaměřoval své výzkumy na zdokonalení původního orgonového akumulátoru. V nové podobě místo rozměrných vrstev původního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru Hans využil kombinace směsi odlité pryskyřice...
>>Celý článek
 

Dnešní orgonity

Dnešní podoba orgonitu

Objemný Reichův orgonový akumulátor vystřídalo univerzálnější malé provedení v podobě odlité pryskyřice a směsi kovových třísek a krystalů...
>>Celý článek
 

Použití orgonitů

Kromě dekorativního a dárkového účelu...

Orgonity čistí patogenní zóny, technická a psychosomatická pole, snižuje negativní vliv mikrovlnných a mobilních vysílačů...
>>Celý článek