Další vývoj až ke dnešnímu orgonitu


orgonity.eu

Karl Hans Welz v 90. letech min. stol. zaměřoval své výzkumy na zdokonalení původního orgonového akumulátoru. V nové podobě místo rozměrných vrstev původního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru Hans využil kombinace směsi odlité pryskyřice s kovovými třískami o velikosti šálku. Přepracoval tak koncept původních rozměrných orgonových akumulátorů do mnohem menší a univerzální podoby, přičemž vznikla dnešní podoba „orgonitů“ – silných transformátorů energií z širokého okolí. Vedlejší a další zásadní zjištěnou skutečností je, že orgonit nejen přitahuje okolní pránu a jejím odrážením ji zpět vyzařuje do okolní prostory, ale hlavně ji také transformuje -čistí od negativně působících disharmonických „mrtvých“ a škodlivých složek technických energií dnešní civilizace. Orgonit tak nově snižuje působení vysokonapěťových kabelů a vedení vysokého napětí (stožáry u domu), mikrovlnných zařízení, antén a vysílačů (včetně neg. složek mobilních sítí), což starý Reichův orgonový akumulátor nedokázal. Zjednodušeně lze tedy říci, že orgonit čistí a ubírá škodlivé a „mrtvé“ záření ze svého poměrně širokého okolí a oživuje v místě svého působení život podporující vitální energie, léčivou pránu. Tato orgonová pračka tedy transformuje negativní a patogenní energetická pole na léčivá a vitalizující pole.

Princip orgonitu

Don Croft přijal nápad Karla Hanse Welze ohledně zmenšení zařízení a využití směsi místo rozměrných vrstev Reichova akumulátoru a s podporou manželky Carol, která svou schopností vidět energie usměrňovala další vývoj včetně využití krystalů a jiných zářičů či nositelů charakteru energií tak, aby se výkon nové koncepce – směsi použitých materiálů v orgonitu ještě umocnil.

Croftovi se začali věnovat „Giftingu“ - umisťování orgonitů do blízkostí různých vysílačů a vysokonapěťového vedení, aby co nejvíce snížili negativní disharmonické složky přítomných energetických polí. Tato pomoc planetě od technického negativního záření umisťováním orgonitů se stala velkým zájmem mnoha nadšenců, kteří orgonity rozmisťovali již více let zpět systematicky do dalších a dalších míst ohrožených negativním působením vnějších vlivů současné společnosti a tato činnost pokračuje dodnes, na internetu lze najít konkrétní mapy, do nichž „orgonauti“ zanáší podle GPS souřadnice „ogiftovaných“ míst, aby měli názorný přehled, jaké území je již „ošetřeno“.

Mapa ogiftovaného území

orgonity.eu

>> Objevení orgonu (4) (z knihy W.Reicha)
>> Dnešní orgonity
>> Naše nabídka orgonitů

Objevení orgonu

Historie a vývoj

Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor. Uvědomil si pozorováním, že...
>>Celý článek
 

Historie a vývoj - Dr. Wilhelm Reich

Objevení orgonu

Dr. Wilhelm Reich, vědec který tuto energii prozkoumal nejvíce, ji nazval Orgon. Podle zjištěných specifických vlastností Orgonu Reich zkonstruoval tzv. orgonový akumulátor. Uvědomil si pozorováním, že...
>>Celý článek
 

Další vývoj - Welz, Don Croft

Dnešní podoba orgonitu

Karl Hans Welz potom v 90. letech min. stol. zaměřoval své výzkumy na zdokonalení původního orgonového akumulátoru. V nové podobě místo rozměrných vrstev původního akumulátoru tvořících jakousi skříň nebo komoru Hans využil kombinace směsi odlité pryskyřice...
>>Celý článek
 

Dnešní orgonity

Dnešní podoba orgonitu

Objemný Reichův orgonový akumulátor vystřídalo univerzálnější malé provedení v podobě odlité pryskyřice a směsi kovových třísek a krystalů...
>>Celý článek
 

Použití orgonitů

Kromě dekorativního a dárkového účelu...

Orgonity čistí patogenní zóny, technická a psychosomatická pole, snižuje negativní vliv mikrovlnných a mobilních vysílačů...
orgonity.eu
>>Celý článek